MEDICAL HORROR PICTURE SHOW 1912 - 1932

25 zdjęć
20 zdjęć
19 zdjęć
21 zdjęć
25 zdjęć
Przedstawiamy tutaj tylko mały wybór ze zbioru medycznej dokumentacji obejmującej dwie Wojny Swiatowe, która po 72-letnim zapomnieniu została odkryta.

Mamy szczęście, że do dnia dzisiejszego medycyna uległa dalszemu rozwojowi i system ubezpieczeń zdrowotnych stoi do naszej dyspozycji.

Autentyczne cierpienia ludzi tamtejszej epoki, widoczne na zdjęciach, przyczyniły się do rozwoju systemu zdrowotnego.
To dziedzictwo ludzkości, chociaż mogłoby się nam wydawać nieprzyjemne, należy do dobra kultury naszej cywilizacji i nie może zostać zlekceważone.

Dalsze rekonstrukcje dotychczas nieopracowanych zdjęć, listów, dokumentów i opublikowanie biografii lekarza potrzebują finansowego wsparcia.

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział.

Plastik druck © COPYRIGHT 2017 - Medical Horror Picture Show